Skip to main content
Zaposlitve

Možnosti za kariero pri podjetju F. Krainer

Naš cilj je, da ljudje na vodilne položaje prihajajo iz naših lastnih kadrov.

Zato neprestano izobražujemo vajence, ki imajo po zaključku izobraževanja možnost, da prevzamejo vodstvene položaje v našem podjetju. Že med izobraževanjem poskušamo spodbujati pridnost in prizadevnost na primer z višjo nagrado pri odličnem zaključku vajeništva.
Zaposlene, ki bi se radi strokovno nadalje izobraževali, poskušamo v največji možni meri podpirati in spodbujati pri njihovem poklicnem razvoju.

Vlagamo v svoje zaposlene, saj njihovo znanje vodi v naš skupni uspeh.Možnosti za izobraževanje