Skip to main content
Zaposlitve

 Po čem smo prepoznavni

Odgovornost

  • Kot vodstvo smo odgovorni za to, da predstavljamo zgled, da neprestano omogočamo skupne izboljšave in razvoj ter da omogočamo našim zaposlenim, da uporabljajo svoje prednosti.
  • V smislu odgovornega ravnanja vseh zaposlenih smo pozorni na to, da vsi naloge, za katere so zadolženi, izpolnjujejo z lastno odgovornostjo.

Kakovost

  • Naš cilj je skrbeti za to, da se kakovost odraža v naših izdelkih in delu ter v zadovoljstvu naših strank in zaposlenih.
  • Vsi naši zaposleni morajo pri svojem delu tako zunaj podjetja kot v njem živeti naše visoke zahteve po kakovosti in varnosti.

Spoštovanje

  • Spodbujamo spoštljiv odnos do vseh kolegov in kolegic ne glede na njihov izvor ali morebitne omejitve.
  • Stalno izboljšujemo uporabo virov s trajnostno optimizacijo in skrbnim ter gospodarsko odgovornim odnosom do surovin in izdelkov.
  • Spodbujamo ideje naših zaposlenih, saj sta njihova znanje in ustvarjalnost pomembna dejavnika našega uspeha, ter skrbimo za primerne povratne informacije.

Iskrenost

  • Iskrenost in odprtost sta za nas pomembna temeljna kamna zdravega podjetja.
  • Spodbujamo k takojšnjemu opozarjanju na napake, saj to zmanjša njihove učinke in spodbuja k učenju.